Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa – Ścianki promocyjne i Rollupy

W związku z połączeniem podmiotów administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, oraz zmianą identyfikacji wizualnej podmiotów podlegających ministerstwu finansów, powierzono nam przygotowanie projektów graficznych oraz produkcja materiałów promocyjnych oraz wystawienniczych.

Pomorski urząd Celno-Skarbowy to jedyny urząd Służby Celnej posiadający do dyspozycji łodzie, stąd też na projektach rollupów pojawił się ich obrys.

Call Now Button